Afgesloten
2020

Primary-Secondary Care Cancer Register (PSCCR) opzetten: registratie gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk na (medicamenteuze) behandeling van kanker, 2016-2020

Duur: nov 2016 - jan 2020

Achtergrond
De incidentie en prevalentie van borstkanker stijgt door de vergrijzing van de bevolking en de verbetering van behandelingen. Niet-gemetastaseerde borstkanker wordt primair behandeld door chirurgisch verwijderen van de tumor in combinatie met adjuvante behandeling (radio-, chemo-, hormonale- en doelgerichte therapie) om recidieven te voorkomen en sterftekans te verlagen. Deze behandelingen kunnen leiden tot (late) gezondheidsproblemen met als mogelijk gevolg een toename van de zorgvraag bij de huisarts.

Doel
Het doel van het op te zetten Primary-Secondary Care Cancer Register (PSCCR) is een zo compleet mogelijke registratie te hebben van de behandeling en de gezondheidsproblemen als gevolg van deze behandeling zoals bij de huisarts gepresenteerd. PSCCR is ook belangrijk om gezondheidsproblemen bij huidige patiënten sneller te onderkennen en behandelen.

Methode
Het koppelen van datat uit twee langlopende registers; de Nederlandse Kanker Registratie (met data over tumoren en de primaire behandeling ervan) en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (met data over zorgvragen bij de huisarts) ontstaat een uniek nieuw register voor borstkankerpatiënten.

Resultaat
- Het Primary-Secondary Care Cancer Register (PSCCR), zodat er een beter en completer inzicht is van de gevolgen van de verschillende behandelingen, hetgeen essentieel is voor toekomstige patiënten en hun behandelaren voor het maken van een weloverwogen keuze voor bepaalde dure behandelingen.
- Desicion aid; Deze informatie wordt verwerkt in een ‘decision aid’.

Het PSCCR is eenvoudig uit te breiden naar andere tumorsoorten.

Zie ook: www:iknl.nl/projecten/primary-secondary-cancer-care-registry

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)