Afgesloten
2011

Rol van de optometrist in de oogzorg: een verkennende studie op basis van regiovergelijkingen, 2011

Duur: jul - dec 2011

Achtergrond
Over de ‘werkelijke’ rol van optometristen binnen de Nederlandse oogzorg bestaan nog relatief veel onduidelijkheden aangezien het om een jong en snelgroeiend vakgebied gaat. Dit uit zich onder andere in de discussie rond de vergoeding van optometristen. De OVN voert al geruime tijd gesprekken met zorgverzekeraars omtrent de toegevoegde waarde van optometrie in de oog- en gezondheidszorg. Een discussiepunt daarbij is de mogelijkheid dat dubbele declaraties ontstaan, maar tevens is een discussiepunt wat nu precies de filterwerking is van optometristen binnen de oogzorg. Er zijn echter geen landelijke gegevens om deze discussiepunten te kunnen staven. Anno 2011 zijn enkele databronnen beschikbaar die het onderzoek naar de (potentiële) filterwerking van optometristen verder kunnen helpen. Deze vormen de basis voor de dit onderzoek.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de huidige en relatieve productieomvang van (extramurale) optometrie binnen de (oog)zorg in een aantal regio’s binnen Nederland?
2. Wat kan op basis van (1) gezegd worden over de rol van de extramurale optometrist binnen het systeem van de Nederlandse oogzorg (in termen van doorverwijzingen van patiënten van en naar de oogarts, huisarts en de opticien) en hoe kan dit verdere beleidsdiscussie en vervolgonderzoek naar de potentiële rol van optometristen binnen de Nederlandse oogzorg (in termen van filterwerking) ondersteunen?

Methode
We gebruiken een aantal nieuwe en aanvullende databronnen die sinds 2005 beschikbaar zijn voor nadere analyse, waarbij regionale analyse en vergelijking centraal staan:
- cijfers uit de huisartspraktijken die deelnemen aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het NIVEL.
- gegevens van de optometristen van Pearle Opticiens; van ruim 1000 cliënten die tussen april 2009 en april 2011 de winkel hebben bezocht in filialen in Tilburg, Zwolle, Haarlem, Amsterdam, Spijkenisse, Almere, Rotterdam en Utrecht. Voor deze 8 regio’s kan bepaald worden wat de productie- en volumecijfers voor optometristenzorg in de betreffende periode is geweest.
- Aanvullende gegevens voor deze regio’s uit CBS- en RIVM-bronnen, en uit de VAAM, VEKTIS en DBC-onderhoud/DHD voor zover op korte termijn en tegen minimale kosten beschikbaar.

Resultaat
Een  rapport dat de huidige productie en rol van optometristen in de Nederlandse oogzorg beschrijft voor enkel regio’s, met aanbevelingen de filterwerking van optometristen binnen de Nederlandse oogzorg verder onderzocht kan worden.
En een artikel voor een vaktijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
Projectpartners
Optometristen Collectief Rijnmond; Pearle Opticiens