Project
Start
januari 2021

Route-HWF: een routekaart van medische woestijnen naar ondersteunende initiatieven en beleid voor gezondheidswerkers

Ondanks bestaand onderzoek naar de planning van gezondheidswerkers en gezondheidsverschillen, is het concept van medische woestijnen dubbelzinnig en ontbreekt het aan specificiteit. Hoewel EU-landen en -regio's beleidsreacties en -benaderingen hebben ontwikkeld om medische woestijnen aan te pakken, is er onvoldoende bewijs over welke beleidsinterventies het meest effectief zijn om medische woestijnen te verminderen.
ROUTE-HWF heeft tot doel de EU-lidstaten te helpen de tijdige toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg in alle EU-regio's te verbeteren, en zo de ongelijkheden in de volksgezondheid te verminderen.

Doelen
De specifieke doelstellingen van het project zijn:
- Het geven van een definitie en taxonomie van het begrip medische woestijnen.
- Het ontwikkelen van richtlijnen over hoe EU-lidstaten medische woestijnen op nationaal en subnationaal niveau kunnen monitoren en meten.
- Het analyseren van de factoren die medische "woestijnvorming" veroorzaken en het beoordelen van de beleidsreacties en -benaderingen van gezondheidswerkers op medische woestijnen.
- Het bieden van een optimale mix van beleidsreacties en -benaderingen van medische woestijnen, afhankelijk van het type medische woestijn.
- Het ontwikkelen van een stappenplan om de EU-lidstaten te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van hun eigen beleid voor gezondheidswerkers om medische woestijnen aan te pakken.

Verwachte resultaten
De resultaten van de projecten omvatten zullen worden weergegeven in rapporten, (web)publicaties, artikelen, fastheets en webtools met:
- de resultaten van het literatuuronderzoek en database search naar beschikbaar materiaal over definities, kenmerken, het in kaart brengen en beïnvloeden van factoren van medische woestijnen, samen met benaderingen om deze te verminderen of te elimineren;
- de resultaten van de enquête in 33 Europese landen over kenmerken, meet- en beïnvloedende factoren van medische woestijnen, samen met beleidsreacties;
- de resultaten van vijf de nationale workshops voor belanghebbenden om de taxonomie en richtlijnen voor het meten en bewaken van medische woestijnen te bespreken en te evalueren, als input voor de routekaart;
- de resultaten van de zes diepgaande casestudies om de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de taxonomie en richtlijnen verder te beoordelen en de roadmap te verfijnen;
- de resultaten van de laatste Europese expertworkshop om de optimale mix van beleidsreacties en -benaderingen van medische woestijnen te bespreken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CHAFEA (European Commission)