Afgesloten
2013

SCOPE-verbeterinstrumenten ontwikkelen: vragenlijsten ter verbetering van de patiëntveiligheidscultuur in de eerste lijn, 2010-2013

Duur: nov 2010 - sept 2013

Achtergrond
Kennis en verbetering van patiëntveiligheidscultuur in de eerstelijnszorg is van groot belang om de zorg veiliger te maken.

Doel
Binnen het project SCOPE-verbeterintrument ontwikkelen we SCOPE, een gevalideerde, eerstelijnsbrede vragenlijst naar patiëntveiligheidscultuur, die we vervolgens doorontwikkelen tot het SCOPE-verbeterinstrument, een interventie-instrument om tot concrete verbeterplannen ten aanzien van patiëntveiligheidscultuur te komen.

Methode
Het testen van het SCOPE-verbeterintrumenten vindt plaats in verloskundigenpraktijken en eerstelijns-gezondheidscentra, opdat we de effecten van het SCOPE-verbeterinstrument op de patiëntveiligheid kunnen vaststellen.
- De vragenlijst wordt in de diverse beroepsgroepen in de eerstelijn uitgezet en vervolgens gevalideerd.
- Bij zowel een steekproef van verloskundigenpraktijken als huisartspraktijken zal door middel van een workshop over patiëntveiligheidscultuur en met de uitkomsten van de vragenlijst een plan voor verbetering worden opgesteld.

Resultaten
- de eerstelijnsbrede SCOPE
- het SCOPE-handleiding.
- een aantal wetenschappelijke artikelen

De twee producten worden voor alle beroepsgroepen binnen de eerstelijn beschikbaar gesteld. Hiermee zal men binnen de eerstelijnspraktijken concreet kunnen werken aan patiëntveiligheid en de veiligheidscultuur.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Juliuscentrum, UMC Utrecht