Afgesloten
2017

Specificering indicatoren monitoring implementatie van het VN-verdrag Rechten van Personen met Beperkingen, 2017

Duur: jan - mrt 2017

Achtergrond
Het College voor de Rechten van de Mens zoekt naar een manier om de naleving van het VN-verdrag Rechten van Personen met Beperkingen te monitoren.

Onderzoeksvraag
Wat zijn geldige indicatoren voor de participatie van mensen met beperkingen op het gebied van wonen en deelnemen aan de maatschappij en werk?

Methode
Op basis van de onderzochte beschikbaarheid en bruikbaarheid van bestaande informatie en de eerste meting, worden de indicatoren verder gespecificeerd en aangescherpt.

Resultaat
Indicatoren die kunnen worden gebruikt om ontwikkelingen in de tijd te kunnen vaststellen op het terrein van participatie en een duurzame meting mogelijk maken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
Projectpartners
Trimbos-instituut