Publicatie

Publicatie datum

Tussenrapportage monitoring implementatie VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met beperkingen: naar duurzame indicatoren.

Boeije, H., Oldenkamp, M., Meulenkamp, T. Tussenrapportage monitoring implementatie VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met beperkingen: naar duurzame indicatoren. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Het doel van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen is de volledige inclusie van personen met een beperking in de maatschappij. In 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag geratificeerd. Het College voor de Rechten van de Mens (het College) zal de naleving van het verdrag in Nederland monitoren. Daarbij zet het College verschillende instrumenten in, waar ook kwantitatieve uitkomstindicatoren deel van uitmaken. Het gaat daarbij om indicatoren die relevante informatie geven over de mate waarin mensen met een beperking in Nederland genieten van hun mensenrechten. Doel van het huidige onderzoek was om tot een duurzame set van indicatoren te komen voor twee artikelen van het verdrag die gaan over zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving en over werken. Bij het vaststellen hiervan is gewerkt in drie stappen die we beschrijven als een hink-stap-sprong. In de ‘hink’-fase is verkend of bij het NIVEL – Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg – en het Trimbos-instituut bestaande gegevens beschikbaar zijn over participatie en toegankelijkheid van de samenleving. Deze publicatie gaat over de ‘stap’-fase waarin is gekomen tot een set van indicatoren die als peilstok fungeren om ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig wonen en werken over een langere periode te kunnen volgen. In de ‘sprong’-fase in 2018 worden de indicatoren gemeten aan de hand van gegevens uit 2016/2017. Over de resultaten uit de sprong-fase rapporteert het College aan het CRPD-comité om haar in te lichten over de implementatie van het VN-Verdrag in Nederland. (aut. ref.)