Afgesloten
2013

Sport en Bewegen in de buurt: vormen en onderhouden van samenwerkingsverbanden en lokale netwerken

Duur: mei 2012 - mrt 2013

Achtergrond
Het huidige kabinet combineert het sport- en beweegbeleid met gezondheidsbeleid en preventie. Om die reden investeert het kabinet samen met gemeenten en de sportsector in meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de buurt.

Doel
Het doel van de huidige studie is om meer inzicht te krijgen in hoe de onderlinge samenwerking tussen zorg en sport geoptimaliseerd kan worden en hoe de doorstroming van zorg naar sport kan worden bevorderd.

Methode
Vragenlijsten aan 800 huisartsen en 800 fysiotherapeuten; interviews met sport- en beweegaanbieders, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

Resultaat
Inzicht in de attitude en rol die huisartsen, paramedici, beweegaanbieders en buurtsportcoaches op dit moment hebben in het bevorderen van ‘meer bewegen in de buurt’.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS