Afgesloten
2014

Toekomstbestendige zorg voor ouderen, 2013-2014

Duur: feb 2013 - mrt 2014

Achtergrond
In het beleid is veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandigheid van ouderen door middel van betaalbare zorg, woonvormen en welzijnsdiensten 'in de eigen buurt', met aandacht voor persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn kenmerken en behoeften van toekomstige ouderen (65+) en hun mantelzorgers als het gaat om zorg, welzijn en wonen ‘in de eigen buurt’?
2. Welke innovatieve en (potentieel of bewezen) kosten-effectieve vormen van wonen, zorg en hulp kunnen bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van toekomstige ouderen?

Methode
A. signaleren van probleem en afbakenen vraagstellingen;
B. verzamelen en verwerken van informatie;
C. contextualisatie, betrekken van stakeholders/experts en synthetiseren;
D. verslaglegging en verspreiding product(en).

Resultaten
Inzicht in hoe een kwalitatief goed en divers aanbod van extramurale zorg, welzijn en wonen voor ouderen gecreëerd kan worden en tegelijkertijd de groeiende zorgkosten afgeremd kunnen worden.