Afgesloten
2014

Toekomstvisie Huisartsenzorg in 2014: waar staat de huisartsenzorg

Duur: mrt - dec 2014

Achtergrond
In 2012 is de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 verschenen. Deze toekomstvisie wil de kernwaarden van de Nederlandse huisarts vastleggen en zorgvuldig borgen. Het leidende motto bij de formulering van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 luidt 'Modernisering naar menselijke maat'. Dit vraagt om inzicht in waar de huisartsgeneeskunde in Nederland nu staat, en waar nog kleine en grote stappen gezet moeten worden om deze ambities waar te maken.

Onderzoeksvraag
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de ambities zoals geformuleerd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, en wat kan gezegd worden over de haalbaarheid van deze ambities?

Methode
- We werken de stand van zaken en haalbaarheid van alle 17 ambities uit, indien deze meetbaar te maken zijn binnen de duur van dit project.
- De resultaten zullen in een beknopt overzicht gepresenteerd worden en zullen besproken worden met de koepelorganisaties (NHG en LHV), met als doel deze resultaten beter te kunnen duiden.

Resultaten
Hieruit komt een rapport voort met daarin een aantal aanbevelingen opgenomen die ingaan op de vraag bij welke ambities nog de meeste ruimte voor verbetering is en welke ambities al bijna volbracht zijn. LHV en NHG hebben een actieve rol bij het opstellen van de aanbevelingen. Het rapport kan als uitgangpunt dienen om de effecten van het bereiken van de ambities op uitkomsten te bepalen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL