Project
afgesloten

Toepassing CQI Slechthorendheid, Consumer Quality-Indexen voor het meten van klantenervaringen in de gezondheidszorg

CQI-meetinstrumenten moeten bijdragen aan versterking van de positie van consumenten en pgo-organisaties, maar tot op heden worden deze steeds uitgezet door zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Vanwege hun sterker wordende positie krijgen pgo-organisaties steeds meer belangstelling in deze methodiek. Dit project beoogt pgo-organisaties nauw te betrekken bij de ontwikkeling en toepassing van verschillende CQI-instrumenten en tracht instrumenten te ontwikkelen die voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en pgo-organisaties te gebruiken zijn.
Wat zijn de sterktes en zwaktes van het nauw betrekken van pgo-organisaties bij de ontwikkeling en toepassing van CQI-meetinstrumenten.
Pgo-organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling en het uitzetten van de meetinstrumenten. Na afloop worden de afzonderlijke deelprojecten inhoudelijk en procesmatig te evalueren, waardoor sterke en zwakke punten van de betrokkenheid van pgo-organisaties naar voren komen.
Dit project resulteert in CQI-meetinstrumenten die gevalideerd zijn en door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de betrokken pgo-organisaties kunnen worden gebruikt. Bovendien levert het project inzichten over de rol die pgo-organisaties kunnen spelen binnen de ontwikkeling en toepassing van CQI-meetinstrumenten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds PGO
In dit project werken we samen met
CKZ en NVVS (Angélique van Lynden)