Project
Afgesloten
2018

Validatie van de Verbetermeting 360 (Kwaliteit Verbeter Cyclus), een instrument voor meting van kwaliteitstrajecten in verpleeghuizen, 2018

Duur: juni - dec 2018

Achtergrond
De ‘Verbetermeting 360’ is onderdeel van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC), een verbeter- en monitoringsinstrument dat door Vilans is ontwikkeld voor kwaliteitstrajecten in verpleeghuizen.

Doel
Doel van dit onderzoek is het valideren en optimaliseren van drie vragenlijsten van de Verbetermeting 360 (vragenlijsten voor bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers).

Metrhode
Het vaststellen en optimaliseren van de meeteigenschappen en de begrijpelijkheid en interpretatie van de vragenlijsten doen we aan de hand van psychometrische analyses (met data over 2017-1018 van zes organisaties) en cognitieve interviews met circa 30 personen die tot de drie doelgroepen behoren.

Resultaat
Producten van dit project zijn: geoptimaliseerde vragenlijsten en een wetenschappelijk artikel over de meeteigenschappen van het instrument en de resultaten van het validatieonderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vilans