Project
Afgesloten
2016

Vervolgstudie Medicatieveiligheid, onderdeel: verdiepingsstudie oorzaken van verschillen in voorschrijven 'HARM', 2015-2016

Duur: mei 2015 - jun 2016

Achtergrond
De aanbevelingen uit het HARM-Wrestling rapport, bedoeld om medicatie-gerelateerde schade te voorkomen, worden in verschillende mate opgevolgd door huisartsen. Het achterhalen van oorzaken van het al dan niet volgen van de HARM-Wrestling aanbevelingen biedt handvatten voor het aanpakken van medicatie-gerelateerde schade.

Doel
Doel is om oorzaken te achterhalen voor verschillen tussen huisartsenpraktijken in het opvolgen van HARM-Wrestling aanbevelingen bij zes gekozen indicatoren alsmede om – in overleg met de beroepsgroepen – een actieplan op te stellen

Methoden
1. Berekenen 6 indicatoren met behulp van gegevens van de NIVEL Zorgregistraties
2. Analyse oorzaken verschillen in opvolgen van HARM-Wrestling aanbevelingen tussen huisartsen
3. Validering oorzakenanalyse: de resultaten zullen besproken worden in focusgroepen met zorgverleners
4. Opstellen actieplan: Als laatste vindt overleg met de koepels plaats over het op te stellen actieplan. Belangrijk is dat dit breed draagvlak heeft.

Resultaat
Inzicht in oorzaken van verschillen in het opvolgen van aanbevelingen uit het HARM-Wrestling rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Miniserie van VWS
Projectpartners
Erasmus MC; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)