Publicatie

Publicatie datum

Redenen voor het al dan niet opvolgen van HARM-Wrestling aanbevelingen.

Hek, K., Flinterman, L.E., Korevaar, J.C., Dijk, L. van. Redenen voor het al dan niet opvolgen van HARM-Wrestling aanbevelingen. In: Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: eindrapport. 2017. 74-95
Huisartsen volgen aanbevelingen bedoeld om medicatie-gerelateerde schade te voorkomen (HARM-Wrestling aanbevelingen) in verschillende mate op. Ook wordt de ene aanbeveling beter opgevolgd dan de andere. Het achterhalen van oorzaken van het al dan niet volgen van de HARM-Wrestling aanbevelingen kan handvatten bieden voor het aanpakken van medicatie-gerelateerde schade.
Het al dan niet opvolgen van aanbevelingen kan door verschillende factoren beïnvloed worden:
- overdracht van informatie (digitaal en in persoon),
- behandelaar-gerelateerde factoren en
- patiënt-gerelateerde factoren.
Deze factoren zijn in eerder onderzoek aangedragen als mogelijk verklarend voor de verschillen in opvolgen van aanbevelingen. In dit onderzoek bekijken we per groep factoren één of meerdere onderwerpen waarvan bekend is dat zij de patiëntveiligheid kunnen beïnvloeden.