Afgesloten
2015

Vragenlijst Chronische ketenzorg, 2015

Duur: feb - jun 2015

Achtergrond
In 2014 gaf Stichting Miletus, Zeist, opdracht tot het ontwikkelen van een generieke vragenlijst voor chronisch zieken die patiënten ervaringen meet met ketenzorg. Op basis daarvan ontstond een eerste concept bestaande uit een aantal domeinen en bijbehorende vragen afkomstig uit verschillende vragenlijsten, waaronder CQI en PROM-vragenlijsten.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de beste manier om de voorgestelde vragen te formuleren zodanig dat deze door de beoogde patiënten groepen eenduidig worden begrepen en geïnterpreteerd?.
2. Wat zijn de beste antwoordcategorieën om te gebruiken? Zijn dat de originele antwoordmogelijkheden, of is een uitbreiding van de antwoordcategorieën beter? Zij de antwoordmogelijkheden eenduidig en volstaan ze, of is er aanvulling nodig?

Methode
Om de cognitieve validiteit van de voorgestelde vragen vast te kunnen stellen zullen twee rondes cognitieve interviews worden gehouden met chronische patiënten die gebruik maken van ketenzorg. Tussentijds zal de vragenlijst worden bijgesteld. Na elke interviewronde zullen de resultaten worden geanalyseerd op basis van het scoreschema van Willis. Aan het eind van het project zal een advies worden geformuleerd over welke verbeteringen leiden tot een goede cognitieve validiteit van de generieke ketenzorgvragenlijst voor chronische patiënten, zoals thans geformuleerd. De analyses en resultaten zullen worden beschreven in een openbaar NIVEL rapport.

Resultaat
Dit project leidt een verbeterde generieke ketenzorgvragenlijst voor chronische patiënten, tot meer inzicht in keuze voor antwoordopties en tot een openbaar NIVEL rapport waarin de gevolgde werkwijze en de interviews worden beschreven en op basis waarvan het advies voor het verbeteren en aanscherpen van de vragenlijst wordt verantwoord.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus, Zeist