Publicatie

Publicatie datum

PREM Eerstelijnszorg en PREM Chronische zorg: cognitieve validatie van twee vragenlijsten over patiëntervaringen met de zorg in de eerste lijn.

Hendriks, M., Krol, M., Zuizewind, C. PREM Eerstelijnszorg en PREM Chronische zorg: cognitieve validatie van twee vragenlijsten over patiëntervaringen met de zorg in de eerste lijn. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 32 p.
Download de PDF
Dit onderzoek beschrijft de cognitieve validatie van twee vragenlijsten om ervaringen van
patiënten met de zorg te meten, zogenaamde ‘Patient Reported Experience Measure’ (PREMs). Het betreft a) een vragenlijst over de reguliere, enkelvoudige huisartsenzorg, de PREM Eerstelijnszorg en b) een vragenlijst over de ketenzorg in de eerste lijn voor mensen met een chronische aandoening, de PREM Chronische zorg. De vragenlijsten bestaan respectievelijk uit 13 en 15 vragen.
<strong>Patiënten helpen bij het maken van de vragenlijst</strong>
Met zogeheten cognitieve interviews is de begrijpelijkheid, interpretatie en volledigheid van de vragenlijsten bepaald. Hierbij is in twee rondes met in totaal 25 patiënten nagegaan of zij de vragen duidelijk vinden, wat zij verstaan onder de vragen en of zij nog onderwerpen of vragen misten.
Tussendoor en naderhand is de vragenlijst bijgesteld op basis van de reacties van de patiënten. De doorgevoerde verbeteringen komen ten goede aan de validiteit en betrouwbaarheid van de antwoorden op de uiteindelijke vragenlijsten.
<strong>Vragenlijsten gaan over belangrijkste kwaliteitsdomeinen</strong>
Met de PREM Eerstelijnszorg en de PREM Chronische zorg kunnen de ervaringen van patiënten op de belangrijkste kwaliteitsdomeinen in kaart worden gebracht. Het gaat om de domeinen bejegening/communicatie, informatie/voorlichting/advies, cliëntgerichtheid, begeleiding, behandeling, gezamenlijke besluitvorming, zorg op maat, samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, deskundigheid en kennis, nazorg, organisatie, effect van de behandeling en een algemeen oordeel. Deze kwaliteitsdomeinen zijn vooraf en parellel aan dit onderzoek door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vastgesteld.
<strong>Simpele en begrijpelijke vragenlijsten</strong>
De cognitieve interviews hebben geresulteerd in twee korte en duidelijke vragenlijsten. De
uiteindelijke vragen sluiten aan bij de beleving en bewoordingen van patiënten. Het is dan ook de verwachting dat de vragenlijsten voor weinig problemen zullen zorgen bij de uiteindelijke implementatie. Bovendien worden de vragenlijsten gedragen door alle belanghebbende partijen (patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) als instrument om de kwaliteit van de eerstelijnszorg te meten vanuit het patiëntenperspectief. De verbeterde vragenlijsten zijn nu gereed om kwantitatief uitgetest te worden onder patiënten van de huisarts en patiënten met een chronische aandoening. (aut. ref.)