Afgesloten
2020

Vroegopsporing hoogrisico-patiënten hart- en vaatziekten (HVZ), 2019-2020

Duur: jan 2019 - dec 2020

Achtergrond
Door een ongezonde leefstijl neemt het aantal mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) steeds verder toe. Dit leidt tot verlies van kwaliteit van leven en tot sterfte. Vroegopsporing van hart- en vaatziekten kan leiden tot een snelle aanpak. Door tijdig te beginnen met het geven van leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling, kan het ontstaan van HVZ uitgesteld of zelfs voorkómen worden.Het identificeren van patiënten met een (potentieel) hoog risico is een complex proces. De huidige methode is weinig efficiënt.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een tool HVZ vroegtijdig op te sporen in de huisartsenpraktijk.

Methode
We onderzoeken of, hoe en in welke mate machinelearning-technieken kunnen worden ingezet bij vroegopsporing van HVZ. Door machnine learning toe te passen op de gegevens uit de elektronische patiëntendossier van huisartsen, bekijken we of er patronen te ontdekken zijn als voorspellers kunnen dienen voor verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij patiënten.

Resultaat
Een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting
Projectpartners
UMCU Julis Centrum