Start
december 2023

Vrouwspecifieke aandoeningen in de huisartsenpraktijk

Duur:  dec 2023 - mrt 2024

Achtergrond

De aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen, zoals bekkenbodemproblemen, menstruatieklachten of overgangsklachten neemt toe. Deze aandoeningen komen veel voor en kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. De huidige zorg voor vrouwen met vrouwspecifieke aandoeningen kan echter beter. Het duurt vaak lang voordat een (juiste) diagnose wordt gesteld en vrouwen met deze aandoeningen voelen zich niet altijd serieus genomen. Een rapport van de NVOG en Women Inc. over vrouwspecifieke aandoeningen leidde vorig jaar tot Kamervragen en een oproep tot verder onderzoek op dit gebied. Het Nivel onderzocht daarom hoeveel vrouwen in 2022 voor vrouwspecifieke aandoeningen hun huisarts bezochten, welke behandelingen daarvoor werden uitgevoerd en hoe vaak zij werden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Doel

In in onderzoek willen we nagaan:

  1. Hoeveel vrouwen jaarlijks de huisarts bezoeken met de meest voorkomende gynaecologische  klachten.
  2. Hoe vaak deze vrouwen de huisarts bezoeken.
  3. Welke behandelingen de huisarts bij deze vrouwen uitvoert.
  4. Hoe vaak de huisarts deze vrouwen verwijst naar de tweede lijn en naar welk specialisme.

Omdat gynaecologische klachten erg breed zijn focussen we ons op bekkenbodemklachten, menstruatieklachten, hormoongerelateerde aandoeningen en aandoeningen van de vulva.

Methode

Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van Nivel Zorgregistraties en verwijsgegevens vanuit ZorgDomein over het jaar 2022.

Resultaten

Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en inhoud van de zorg die de huisarts levert bij menstruatie- en hormoongerelateerde klachten. De resultaten kunnen als input dienen voor een maatschappelijke agenda met daaraan gekoppeld een onderzoeksagenda op het gebied van vrouwspecifieke aandoeningen.

 

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS