Publicatie

Publicatie datum

Kennisvraag. Komt een vrouw bij de huisarts: vrouwspecifieke aandoeningen in de huisartsenpraktijk.

Heins, M., Knottnerus, B. Kennisvraag. Komt een vrouw bij de huisarts: vrouwspecifieke aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Nivel, 2024. 56 p.
Download de PDF
Deze publicatie betreft de rapportage van een Kennisvraag over vrouwspecifieke aandoeningen, zoals bekkenbodemproblemen, menstruatieklachten of overgangsklachten. De aandacht voor dit onderwerp is het afgelopen jaar sterk toegenomen, onder andere na het stellen van Kamervragen over het gebrek aan aandacht voor deze aandoeningen. Met deze Kennisvraag willen we meer inzicht geven in de zorg die de huisarts biedt bij vrouwspecifieke aandoeningen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van gegevens van huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Met de term ‘vrouwspecifieke aandoeningen’ sluiten we aan bij het gelijknamige kennisprogramma van ZonMw en het recente rapport ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’ van de NVOG. Verder sluiten we qua terminologie zo veel mogelijk aan bij thuisarts.nl.

In dit rapport spreken we van vrouwen en vrouwelijk. We bedoelen hiermee mensen van het vrouwelijk geslacht. Onze analyses zijn gebaseerd op het geslacht zoals dat is vastgelegd in het huisartsdossier. We zijn ons ervan bewust dat er een brede variatie is in geslachtskenmerken en in de beleving van man/vrouw zijn.