Afgesloten
2015

Wensen en behoeften van huisartsopleiders in Nederland 2015

Duur: nov 2014 - juni 2015

Achtergrond
De kwaliteit van de huisartsopleiding in Nederland is sterk afhankelijk van de huisartsopleiders en de begeleiding en opleiding die zij krijgen.

Onderzoeksvragen
1. Hoe tevreden zijn huisartsopleiders met de ondersteuning die zij krijgen op lokaal, regionaal en nationaal niveau?
2. Welke wensen en behoefte hebben zij, ten aanzien van hun eigen ontwikkeling en de opleiding die zij aan huisartsen in opleiding in de praktijk verzorgen?
3. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden ten aanzien van de ondersteuning van huisartsopleiders?

Methode
Een vragenlijst wordt ontwikkeld op basis van (1) eerder ontwikkelde vragenlijsten (2) Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders, en (3) thema’s aangedragen vanuit de Begeleidingscommissie. De vragenlijst wordt onder alle actieve opleiders uitgezet, en een aangepast enquête wordt uitgezet onder een steekproef van stagebegeleiders.

Resultaat
Een rapport beschrijft de resultaten van alle onderdelen van het onderzoek, en levert een input voor de SBOH, Huisartsopleiding Nederland en in het bijzonder de volgende Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde (GEAR) het landelijke kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding.

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH, werkgever voor artsen in opleiding