Project
afgesloten

Zelfmanagement in de praktijk

Van mensen met een chronische ziekte wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen in de dagelijkse zorg voor en behandeling van hun ziekte (zelfmanagement). Van zorgverleners wordt verwacht dat zij patiënten hierbij coachen en waar nodig ondersteunen. Hoewel het belang van zelfmanagement binnen de chronische zorg algemeen wordt erkend, lijkt het in de praktijk nog maar moeizaam van de grond te komen.
Hoe kijken mensen met een chronische ziekte en zorgverleners (huisartsen en POHs) aan tegen zelfmanagement, en in welke mate maken zij gebruik van persoonlijke zorgplannen? In hoeverre komen de opvattingen van chronisch zieken en zorgverleners ten aanzien van zelfmanagement en het gebruik van persoonlijke zorgplannen met elkaar overeen?
Analyse van enquêtegegevens: enquêtes die in 2011 en 2012 zijn/worden afgenomen onder deelnemers aan het Nationaal Panel Chronisch Zieken, enquête in 2012 onder huisartsen en praktijkondersteuners van deze groep NPCG-deelnemers.
De resultaten zullen worden beschreven in drie internationale artikelen en zullen meer inzicht bieden in bevorderende en belemmerende factoren vanuit het perspectief van chronisch zieken en zorgverleners bij de implementatie van zelfmanagement, en specifiek het persoonlijk zorgplan, in de (eerstelijns-)zorg voor chronisch zieken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL