Profile picture for user m.heymans@nivel.nl
Dr. Monique Heijmans
Senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen; projectleider Panel voor Mensen met een Longziekte

Onderzoek

Als senior onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische aandoeningen leid ik een samenhangend programma rond zorg en zelfmanagement van chronisch zieken en mensen met langdurige gezondheidsproblemen. Het perspectief van patiënten staat daarbij steeds voorop. Daarnaast ben ik projectleider van het Panel voor Mensen met een Longziekte, waarbinnen ik de Monitor Zorg- en Leefsituatie van Mensen met een Longziekte (kortweg de Longmonitor) beheer.

Mijn onderzoek focust zich op de vraag hoe mensen met een chronische ziekte of andere langdurige gezondheidsproblemen omgaan met hun ziekte en beperkingen in het dagelijks leven en waarom het sommige mensen daarbij beter lukt om met die ziekte of beperking om te gaan dan anderen. Zelfmanagement, persoonsgerichte zorg, communicatie, diversiteit, en voor zelfmanagement belangrijke determinanten als gezondheidsvaardigheden, ziektepercepties, gender en sociaal kapitaal zijn belangrijke onderzoeksthema’s. Ik heb veel ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, met name op het gebied van zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden, gender en zelfmanagementondersteuning en samen beslissen.

Momenteel leiden wij samen met andere partners een groot Europees onderzoek, COMPAR-EU, waarin we op zoek gaan naar de meest effectieve en kosten-effectieve zelfmangement interventies voor mensen met een chronische ziekte en waarbij we de kennis vertalen in een online platform voor patienten, zorgverleners en andere belanghebbenden (www.selfmanagement-eu.com).

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2008 – heden: Senioronderzoeker bij het Nivel binnen het onderzoeksprogramma “ Zorgvraag chronisch zieken en gehandicapten”
2008 - heden: Projectleider Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten, een longitudinaal onderzoeksprogramma naar de zorg en leefsituatie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen in Nederland.
2001 – heden: Projectleider van de nationale Longmonitor, een longitudinaal onderzoeksprogramma naar de zorg en leefsituatie van mensen met chronische longziekten in Nederland.
1998 – 2008 :Onderzoeker bij het Nivel op diverse projecten gerelateerd aan de zorg- en leefsituatie van chronische zieken.
1997 - 1998 : Onderzoeker en docent – Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
1993 - 1997: Promovendus op het project “Sociale bepaaldheid van ziekteschema’s en coping in chronische ziekte”. Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht
Opleiding
1999: Basisaantekening gedragstherapie – NVGT
1998: Openbare verdediging proefschrift “Cognitive representations of chronic disease - an empirical study among patients with Chronic Fatigue Syndrom and Addison’s Disease”
1993: Aspirant lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Resultaat: aspirant-lidmaatschap.
1985-1990: Gezondheidswetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg. Afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde (GGK).
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
- Alliantie Gezondheidsvaardigheden
- Onderzoeksschool CARE
- Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Nierziekten (SWON)
- European Respiratory Society
- European Health Psychology Society