Onderzoek

Als senior onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg
zet ik me in voor een toegankelijk zorg voor iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau, inkomen, gezondheid, etniciteit, handicap of seksuele geaardheid. Er bestaan grote verschillen in de toegankelijkheid van zorg die grotendeels vermijdbaar zijn. Ik richt me in mijn onderzoek op de barrières die kwetsbare groepen ervaren in de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, mensen met een chronische ziekte of handicap, ouderen en vrouwen hebben mijn specifieke interesse. Door ervaringen in kaart te brengen en oplossingen te bedenken die passen bij hun wensen en mogelijkheden wil ik bijdragen aan een meer toegankelijk zorg voor iedereen. Dit doe ik samen met de mensen om wie het gaat. Co-creatie staat centraal in mijn onderzoek. Oplossingen richten zich op een betere communicatie en informatievoorziening, het ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie zodat kwetsbare groepen beter richting kunnen heven aan hun zorg en welzijn op een manier die zij willen; het creëren van bewustzijn onder zorgverleners en beleidsmakers over de barrières die kwetsbare groepen ervaren; en het herinrichten van zorgprocessen zodat deze beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door te werken aan integrale zorg en het benutten van de mogelijkheden van digitale zorg. Steeds vormen de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare groepen daarbij het uitgangspunt.

Publicaties

CV

Career
2008 – heden: Senioronderzoeker bij het Nivel binnen het onderzoeksprogramma “ Zorgvraag chronisch zieken en gehandicapten”
2008 - heden: Projectleider Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten, een longitudinaal onderzoeksprogramma naar de zorg en leefsituatie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen in Nederland.
2001 – heden: Projectleider van de nationale Longmonitor, een longitudinaal onderzoeksprogramma naar de zorg en leefsituatie van mensen met chronische longziekten in Nederland.
1998 – 2008 :Onderzoeker bij het Nivel op diverse projecten gerelateerd aan de zorg- en leefsituatie van chronische zieken.
1997 - 1998 : Onderzoeker en docent – Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
1993 - 1997: Promovendus op het project “Sociale bepaaldheid van ziekteschema’s en coping in chronische ziekte”. Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht
Education
1995 – 1990 : Health Sciences, University of Maastricht
1993 : Behavioural therapist
1998 : PhD “Cognitive representations of chronic disease - an empirical study among patients with Chronic Fatigue Syndrom and Addison’s Disease”
Memberships/external committees
- Dutch Alliance on Health Literacy
- Researchschool CARE
- Scientific Committee of the Dutch Lung Foundation
- Scientific research group on psychosocial aspects of renal disease
- European Respiratory Society (ERS)
- European Health Psychology Society (EHPS)