Afgesloten
2015

Zorginkoop: theorie en praktijk, 2012-2015

Duur: mei 2012 jun 2015

Achtergrond
Zorginkoop heeft een belangrijke functie in het huidige zorgstelsel om de verhouding tussen kwaliteit en kosten van zorg te optimaliseren.
Het is onbekend of en hoe zorginkoop inderdaad leidt tot de beoogde doelen van een hogere kwaliteit en een lagere prijs.

Onderzoeksvraag
De algemene onderzoeksvraag van dit onderzoek is: onder welke omstandigheden leidt zorginkoop door zorgverzekeraars tot betaalbare en een betere kwaliteit van zorg voor patiënten?

Methode
Theoretische analyse waarin wordt gekeken naar de prikkels en instrumenten die in het zorgstelsel zitten door middel van een analyse van de beleidstheorie op basis van beleidsdocumenten, interviews met betrokkenen en literatuurstudie.

Resultaat
Het onderzoek geeft inzicht in hoe zorginkoop door zorgverzekeraars kan leiden tot kwaliteitsverbetering, laat zien hoe zorginkoop en onderhandelingen worden uitgevoerd en wat de uitkomsten van zorginkoop zijn met betrekking tot kwaliteit, prijs en volume. Er wordt gerapporteerd in rapporten en artikelen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VGZ UA
Projectpartners
VGZ UA
Open Universiteit