Publicatie

Publicatie datum

5-Eurotarief tegen het licht: ingrijpende veranderingen in honoreringssysteem van huisartsen.

Bakker, D.H. de, Verheij, R.A., Abrahamse, H.A., Jabaaij, L. 5-Eurotarief tegen het licht: ingrijpende veranderingen in honoreringssysteem van huisartsen. Medisch Contact: 2005, 60(6), 227-230
Op basis van registratie-gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is berekend dat met het voorgestelde consulttarief van €5,= voor ziekenfonds patiënten het inkomen van de huisarts flink zal dalen.
Ziekenfondspatiënten hoeven per 1 januari 2005 geen €5,= te betalen voor een bezoek aan de huisarts. Maar deze “€5-maatregel”, die zoveel stof deed opwaaien, is nog geenszins van de baan. Op termijn (1 januari 2006?) blijft het de bedoeling een eigen bijdrage voor huisartsenzorg in te voeren.
Het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) berekende dat het consulttarief voor ziekenfondspatiënten €5 zou moeten bedragen. Zij combineerden hiervoor gegevens uit twee bronnen, waaronder uit LINH, en concludeerden dat een ziekenfondsverzekerde patiënt gemiddeld 4,9 contacten met de huisartspraktijk per jaar heeft. Voor dit aantal contacten, zou een tarief van €5 per consult niet tot inkomensverlies van de huisarts leiden.
LINH-onderzoekers stellen dat het aantal contacten niet klopt. Lang niet alle van de door de huisartsen geregistreerde gegevens over de verleende zorg leiden namelijk tot een declaratie. Het gevolg is dat het CTG uitgaat van een te hoog contact-cijfer. Na correctie hiervoor blijkt dat een ziekenfondspatiënt gemiddeld maar 2,66 declarabele contacten met de huisartspraktijk heeft.
Doorvoering van het 5 eurotarief zou een achteruitgang van het inkomen uit de ziekenfondspraktijk van 29 procent betekenen. Praktijken in stedelijke gebieden en met weinig ouderen in de praktijk zouden het verst onder het norminkomen blijven. Om inkomensverlies van de huisarts te voorkomen, moet het tarief met ruim €4 omhoog.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners:
Bovengenoemd onderzoek maakte gebruik van gegevens over 2003 uit 90 huisartsenpraktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH is een project van NIVEL, WOK, NHG en LHV.
Gegevensverzameling