Publicatie

Publicatie datum

Academie of periferie?: waardering door de leerling.

Boor, K., Scheele, H.A.M., Schoot, J.T.M. van der, Velden, L.F.J. van der, Dorr, P.J. Academie of periferie?: waardering door de leerling. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs: 2005, 24(2), 87-94
Inleiding: De opleiding van basisartsen en medisch specialisten vindt zowel in universitaire klinieken als perifere opleidingsziekenhuizen plaats. In dit artikel is onderzocht of er een verschil bestaat tussen academische en niet-academische centra in de waardering van onderwijsitems. Methode: Hiertoe zijn twee groepen onderzocht. Allereerst de co-assistenten (n=90) die middels een enquete hun mening gaven over het ervaren onderwijsklimaat tijdens hun co-schap gynaecologie en verloskunde. Daarnaast is (voormalige) agio's verloskunde en gynaecologie (n=326) gevraagd waar zij de meeste vaardigheden en kennis hebben opgedaan. Resultaten: De co-assistenten vonden het onderwijsklimaat in de periferie beter dan in de academie (p<0.05). Agio's en pas afgestudeerde gynaecologen deden vaardigheden en kennis het meest op in niet-academische ziekenhuizen (p<0.05). Discussie en conclusie: Oorzaken voor deze uitkomsten worden gezocht in (1) de beperkte prioriteit die de medische opleiding in academische ziekenhuizen krijgt en in (2) veranderende patiëntenstromen die het onderwijsklimaat benadelen. Er wordt voor gepleit om academische en niet-academische ziekenhuizen verder te laten integreren om de verschillende taken als onderwijs en onderzoek optimaal te laten vervullen. Daarbij is een herwaardering nodig van diegenen die zich sterk inspannen ten behoeve van de medische opleiding. (aut.ref.)