Publicatie

Publicatie datum

Afasiezorg in beeld: ontwikkeling van de CQ-index Afasie.

Bos, N., Triemstra, M., Ruijter, L., Wiegers, T., Plass, A.M. Afasiezorg in beeld: ontwikkeling van de CQ-index Afasie. Utrecht: NIVEL, 2015. 78 p.
Download de PDF
Voor mensen met afasie, een taal- of spraakstoornis door hersenletsel, is een vragenlijst ontwikkeld om hun ervaringen met de zorg te meten: de CQ-index Afasie. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om hun mening over de zorg kenbaar te maken.

De CQ-index Afasie is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met Hersenletsel.nl (voorheen Afasie Vereniging Nederland). De vragenlijst wordt aan de hand van pictogrammen afgenomen in een interview en brengt zeven kwaliteitsthema’s in kaart. Vijf van deze thema’s betreffen het zorgproces: communicatie en bejegening, informatie, betrokkenheid bij behandeldoelen, behandeling door de logopedist en samenwerking. De overige twee het effect van de behandeling op de communicatie van cliënten en op hun participatie en welbevinden.

Behandeling slaat aan
Cliënten blijken het meest positief over ‘communicatie en bejegening’ en het minst over ‘informatie’. Daarnaast zijn ze overwegend positief over het effect van de behandeling. Sinds de start daarvan vindt de helft dat het gemiddeld ‘beter’ gaat en 32% dat het ‘veel beter’ gaat. Door de behandeling kunnen ze beter communiceren en praten, hebben ze minder moeite om te begrijpen wat anderen zeggen en zijn hun relaties met naasten verbeterd. Juist dit soort effecten van de behandeling vinden cliënten ook het belangrijkst.

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn 340 interviews afgenomen om de ervaringen met de afasiezorg in beeld te brengen. Daarin is ook gevraagd naar wat cliënten belangrijk vinden in de zorg. Het ging om cliënten van 31 afasiecentra, logopediepraktijken, woonzorgcentra (verpleeghuizen), revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen of andere typen zorginstellingen. De respons was hoog: 86% van de benaderde personen was bereid deel te nemen aan het onderzoek. Gemiddeld duurde het interview 40 minuten, wat voor de meeste mensen (87%) precies goed was. De korte vragen, voorbeelden en uitleg van de interviewer gaven het interview extra ondersteuning.

Transparantie
Door de ervaringen met de afasiezorg te meten en deze informatie openbaar te maken, kan de CQ-index Afasie bijdragen aan transparantie in de zorg, de positie van de cliënten met afasie versterken en de zorg voor deze cliënten verbeteren. De vragenlijst komt beschikbaar voor algemeen gebruik en word opgenomen in de Kwaliteitsbibliotheek van het Zorginstituut Nederland [www.zorginzicht.nl].