Publicatie

Publicatie datum

Afname kleine deeltijdbanen binnen de oefentherapie.

Hingstman, L., Veenhof, C. Afname kleine deeltijdbanen binnen de oefentherapie. Beweegreden: 2012, 8(1), 6-8
Lees online
De afgelopen jaren is er veel veranderd voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Sinds 2004 wordt de oefentherapie beperkt vergoed. Verder zijn in het kader van de marktwerking binnen de zorg per 1 januari 2008 de prijzen van oefentherapie vrijgegeven en sinds 1 juli 2008 kunnen patiënten zonder tussenkomst van een arts naar oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (directe toegang oefentherapie (DTO). De vraag is of bovengenoemde ontwikkelingen invloed hebben gehad op het aantal werkzame oefentherapeuten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt in dit artikel een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten uit de tweejaarlijkse peiling van het NIVEL onder alle werkzame oefentherapeuten (Hingstman en Kenens 2011). (aut. ref.)