Publicatie

Publicatie datum

Allochtonen en de thuiszorg: bereik, verrichtingen en opbrengsten.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Hutten, J.B. Allochtonen en de thuiszorg: bereik, verrichtingen en opbrengsten. Utrecht: NIVEL, 2001. 74 p.
Download de PDF
Allochtonen, zowel medewerkers als cliënten, zijn een belangrijke doelgroep voor de thuiszorg (inclusief ouder- en kindzorg en kraamzorg) in Nederland. Hoe werken thuiszorgorganisaties aan betere zorg voor allochtone cliënten? En wat doen zij aan het werven en behouden van allochtone medewerkers? Het Nivel inventariseerde de activiteiten op deze gebieden en raadpleegde een groep experts.
Er blijkt sprake van verschillende soorten activiteiten, die vaak op projectbasis plaatsvinden en niet als resultaat van een organisatiebreed diversiteitbeleid. Inzet van medewerkers met dezelfde taal en cultuur als de cliënt geeft goede kansen op succes, evenals gerichte voorlichting en informatie. Er moet echter meer gedaan worden aan behoud en doorstroom van allochtone medewerkers.
Er is nog maar weinig inzicht in de specifieke zorgbehoefte en -vraag van de verschillende etnische groeperingen. Er zijn geen (landelijke) cijfers over bereik en instroom van allochtonen, hooguit indicaties voor een suboptimaal zorggebruik.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Thuiszorg (STOOM).