Publicatie

Publicatie datum

Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2015/2016 : Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2015/2016.

Teirlinck, A.C., Asten, L. van, Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Donker, G.A., Gageldonk-Lafeber, A.B. van, Hooiveld, M., Lange, M.M.A. de, Marbus, S.D., Meijer, A., Hoek, W. van der. Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2015/2016 : Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2015/2016. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment, 2016. 120 p.
Key points
- In the winter of 2015/2016, there was a flu epidemic in the first eleven weeks of 2016.
- This flu season was not very different from an average flu season, with:
* an estimated 200,000 GP visits for flu-like symptoms
* 96,000 GP visits for pneumonia
* 3,900 deaths in addition to the expected number of deaths during the eleven weeks of the epidemic

Read more in the publication.

PUBLIEKSSAMENVATTING

Kernpunten
- In de winter 2015/2016 was er een griepepidemie in de eerste elf weken van 2016.
- Dit griepseizoen week niet sterk af van een gemiddeld griepseizoen, met naar schatting:
* ruim 200.000 huisartsbezoeken voor griepachtige klachten
* 96.000 huisartsbezoeken voor longontstekingen
* 3900 doden bovenop het verwachte aantal doden gedurende de elf weken van de epidemie

Lees meer in de publicatie.