Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Mariëtte Hooiveld, PhD
Senior onderzoeker Huisartsenzorg; projectleider Nivel Surveillance - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek

Als projectleider van Nivel Surveillance (van aandoeningen) ben ik verantwoordelijk voor het uitbrengen van een wekelijks bulletin waarin actuele ziektepatronen gepresenteerd worden en veranderingen in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld bij infectieziekten of hooikoorts. Deze informatie is afkomstig van huisartsenpraktijken die meedoen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Daarnaast doe ik binnen de huisartsgeneeskundige zorg, onder meer naar het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen griep en de effectiviteit van die griepvaccinatie.
Ook houd ik mij bezig met het opzetten van het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC), een surveillancesysteem ('Early Warning System') voor infectieziekten op de zes Nederlandse Caribische eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten.

Oog voor actualiteit
Het is belangrijk om veranderingen van ziektepatronen snel te signaleren zodat er mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden. Het leuke van het werken bij Surveillance is dat je altijd met de actualiteit bezig bent: hetgeen dat je registreert, is op dat moment gaande. De combinatie met meer verdiepend onderzoek maakt mijn werk heel afwisselend en uitdagend.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2009 – heden : senior onderzoeker Nivel – Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

Belangrijkste werkzaamheden:
• Projectleider Surveillance Netwerk Nederland (SuNN) voor real‐time syndroomsurveillance van (infectie)ziekten.
• Ontwerp en uitvoering, werving van deelnemende huisartspraktijken, realisatie van dataleveringen ism met coördinator ICT, supervisie van logistiek medewerker, ontwikkelen van detectie algoritmen ism statisticus, communicatie van resultaten naar RIVM en GGD-en.
• Coördinator online portal MijnPraktijk ten behoeve van terugrapportages aan deelnemende huisartspraktijken.
• Coördinator van de vaste rubriek Huisartsenzorg in Cijfers van het tijdschrift Huisarts & Wetenschap.
• Betrokken bij onderzoek van de CMR Peilstations, rubrieken griepsurveillance en suïcide(pogingen); analyseren van data en publiceren van resultaten.
• Betrokken bij diverse onderzoeken naar gezondheidseffecten na omgevingsblootstellingen: IVG (intensieve veehouderij en gezondheid), EMPHASIS (elektromagnetische velden en gezondheid, ism RIVM), AMIGO (arbeid en milieu in relatie tot gezondheid, ism IRAS)
• Onderzoek naar de impact van de Mexicaanse Grieppandemie op de dagelijkse gang van zaken in de huisartspraktijk (onderdeel van het door het RIVM gecoördineerde multidisciplinaire project ‘Research network swine-origin influenza A/H1N1 Mexico’); schrijven van subsidieaanvraag (gehonoreerd door ZonMW) en publicatie van resultaten.

2012 – heden: Detachering voor een dag in de week bij het Centrum Infectieziekte­bestrijding van het RIVM, afdeling Epidemiologie en Surveillance, met als belangrijkste doelen:

• Schrijven van artikelen op het gebied van infectieziekten surveillance op basis van verzameld materiaal binnen de samenwerking tussen beide instituten.
• In samenwerking met medewerkers van CIb verwerven van subsidies op het gebied van infectieziekten.
• Loket naar het Nivel voor medewerkers van het CIb voor wat betreft onderzoek met huisartsendata.
• Deelname aan het wekelijkse multidisciplinaire Signaleringsoverleg.
• Integreren van SuNN met de sterfte en laboratorium surveillance systemen van het RIVM.

2003 – 2009: postdoc / universitair docent Afd. Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St.Radboud, Nijmegen

Projecten binnen de onderzoekslijn Reproductie Epidemiologie, oa:
• AGORA onderzoek naar genetische en omgevings risicofactoren voor aandoeningen bij kinderen
• Parental occupational exposure and risk of Wilms’ tumor
• Adverse reproductive effects, including birth defects, in children of male workers with exposure to organic solvents

Docent in de curricula Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde.

2006: visiting scientist (5 maanden), Dept. of Epidemiology, School of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill (NC), USA

1996 – 2003: Junior onderzoeker en vanaf 1997 PhD student Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht
• Cancer risks among asphalt workers: Dutch component of a large-scale international cohort study of 20,000 workers
• Docent in het MSc programma van Wageningen Universiteit en het Master of Public Health programma van de Netherlands School of Public & Occupational Health

1995 – 1996: junior onderzoeker RIVM, Bilthoven
Analyse en publicatie van het Nederlandse deel van de ‘IARC inter­na­tional cohort study on cancer risks among herbicide workers’, in samenwerking met de vak­groep Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer (Wageningen) en het Centers for Disease Control and Prevention (USA)

1994: Twee maanden gewerkt als system manager voor de Quang Tri Holland Development and Friendship Association, Dong Ha, Vietnam.

1993 – 1994: junior onderzoeker Vakgroep Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer, Landbouwuniversiteit Wageningen
Haalbaarheidstudie van een grootschalig onderzoek naar beroeps­matige, milieugerelateerde en life-style factoren in relatie tot de gezondheid van Nederlandse agrariërs.