Publicatie

Publicatie datum

Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2016/2017.

Teirlinck, A.C., Asten, L. van, Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Donker, G.A., Gageldonk-Lafeber, A.B. van, Hooiveld, M., Lange, M.M.A. de, Marbus, S.D., Meijer, A., Hoek, W. van der. Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2016/2017. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment, 2017. 132 p.
Key points
- During the 2016/2017 winter season, the influenza epidemic in the Netherlands lasted for 15 weeks.
- This was longer than the nine-week average duration of epidemics in the twenty previous seasons.
- Influenza subtype A(H3N2) was the dominant influenza virus throughout the season.
- In general, baseline natural immunity against A(H3N2) is relatively low among the elderly:
* Indeed, the number of patients older than 65 years, who visited a general practitioner (GP) for influenza-like symptoms, was higher than last year when influenza A(H1N1)pdm09 predominated.
* In nursing homes, the number of patients with influenza-like symptoms was also high.

Read more in the publication.

PUBLIEKSSAMENVATTING

Kernpunten
- In de winter van 2016/2017 duurde de griepepidemie 15 weken.
- Dit is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar.
- Tijdens de gehele epidemie is vooral influenzavirus van het type A(H3N2) aangetroffen, waartegen ouderen over het algemeen minder weerstand hebben:
* Het aantal patiënten boven de 65 jaar dat de huisarts bezocht met griepachtige klachten was dan ook iets hoger dan vorig jaar, toen vooral influenza A(H1N1)pdm09 circuleerde.
* Vooral in verpleeghuizen waren er veel patiënten met griepachtige klachten. Lees meer in de publicatie.