Publicatie

Publicatie datum

Arbeid en gezondheid gezien vanuit de huisartspraktijk.

Velden, J. van der, Abrahamse, H.P.H., Bakker, D.H. de. Arbeid en gezondheid gezien vanuit de huisartspraktijk. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1995, 73(5), p. 300-307
Download de PDF
De betekenis van arbeid voor gezondheidsproblemen is aan de hand van gegevens uit de huisartsprkatijk bestudeerd. Gegevensbron is de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartsparktijk. Ziektegegevens zijn gekoppeld aan werksituatie en specifieke beroepscategorieën in de werkende bevolking. Incidentie- en prevalentiecijfers zijn berekend evenals de kans op (de presentatie van) een zieke aan de huisartspraktijk voor specifieke beroepsgroepen. Acute lichamelijke klachten met name van het bewegingsapparaat, ongevallen, infecties vooral van de luchtwegen, chronische ziekten en psychosociale problemen domineren het ziektepatroon bij zowel de werkenden, de werklozen als de WAO/AAW-gerechtigden. Werkenden hebben iets vaker last van ongevallen, werkozen van angst voor ziekte, terwijl WAO/AAW-ers veel vaker lijden aan chronische ziekte met name hart-vaatziekenten, ziekten van het bewegingsapparaat en van het zenuwstelsel, en aan kwaad- en goedaardige gezwellen, psychosociale problemen, gevolgen zorg en preventie, ook na controle voor een aantal sociaal-demografiesche en sociaal-economische variabelen. Hoge relatieve risico's worden aangetroffen bij de ambachts- en industrieberoepen met betrekking tot acute lichamelijke klachten, infecties en ongevallen. Grote risicoverschillen voor de belangrijkste aandoeningen treden vooral op bij de ambachts- en industrieberoepen en bij de overige beroepsgroepen met name voor wat betreft chronische ziekte en psychosociale problemen. Gegevens uit de huisartspraktijk bieden een fraai inzicht in de problemen rond arbied en gezondheid. (aut.ref.)