Publicatie

Publicatie datum

Arbeidsmarkt monitor huidtherapeuten 2004-2015.

Vugts, C.J., Hingstman, L., Velden, L.F.J. van der. Arbeidsmarkt monitor huidtherapeuten 2004-2015. Utrecht: NIVEL, 2005.
Download de PDF
In Nederland zijn 209 huidtherapeuten werkzaam, waarvan 99% vrouw is. Het aantal werkzame huidtherapeuten is in de afgelopen tien jaar met bijna 55% toegenomen. Het grootste deel van huidtherapeuten (75%) heeft een eigen praktijk.
De instroom in de opleiding huidtherapie is in de afgelopen jaren sterk gestegen. De vraag die in dit onderzoek beantwoord moest worden is of deze instroom zich verhoudt tot ontwikkelingen in de vraag naar huidtherapeutische zorg.
Of er voldoende aanbod is om aan een eventuele toenemende vraag te kunnen voldoen, vormt niet het grote probleem. In de afgelopen jaren is de instroom in de opleiding aanzienlijk verhoogd. Om deze groeispurt in de hand te houden is vanaf 2004 een fixus toegepast en is de instroom verlaagd van 135 naar 100 personen per jaar. Indien de instroom in de komende jaar op dit peil blijft gehandhaafd betekent dat in 2015 in totaal 759 huidtherapeuten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen drie maal zo veel als in 2004.
Om in de toekomst te voorkomen dat er overschotten aan huidtherapeuten gaan ontstaan zal bij de huidige instroom in de opleiding van 100 personen per jaar het zorggebruik in de komende tien jaar moeten verdrievoudigen.
Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar de vraag of de huidige instroom (100 personen) zich verhoudt tot ontwikkelingen in de vraag naar huidtherapeutische zorg. Het onderzoek is in opdracht van de Hogeschool van Utrecht (HvU) en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) uitgevoerd.
Wat is en doet een huidtherapeut?
Huidtherapie is ontstaan in de jaren zeventig toen een plastisch chirurg, een huidarts en een schoonheidsspecialiste ontdekten dat zij, door hun kennis te combineren, geheel nieuwe behandelingsmogelijkheden konden creëren voor patiënten met huidproblemen.
De huidtherapeut is een zelfstandige beroepsbeoefenaar binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, die op verwijzing van een (huis)arts patiënten met een zieke huid of beschadigde huid behandelt, bijvoorbeeld om pijn of zwelling te verminderen. De patiëntenpopulatie bestaat voornamelijk uit vrouwen (82%). Huidtherapeuten geven met name manuele lymfedrainage/oedeemtherapie, maar meten ook borstprotheses en elastische kousen aan. Ook epilatie en licht- en lasertherapie worden door veel huidtherapeuten gegeven.
Huidtherapeut is een beschermde titel net als fysiotherapeut. Per 10 oktober 2002 is het beroep als artikel 34-beroep in de wet BIG opgenomen. In september 2001 is de vierjarige HBO-opleiding huidtherapie van start gegaan.
NIVEL projecten
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de Tweede Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk (NS2).