Publicatie

Publicatie datum

Arbeidsmarktmonitor klinisch genetici 2002-2015.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Arbeidsmarktmonitor klinisch genetici 2002-2015. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download de PDF
Dit komt o.a. door de groei in kennis over aangeboren en erfelijke aandoeningen, meer en betere onderzoeksmethoden, meer verwijzingen door huisartsen naar klinisch genetische centra en een toegenomen belangstelling van patiënt voor genetische testen. Het totale gebruik van de klinisch genetische zorg is gestegen van 2.647 consulten (46 duizend uur) in 1988 naar 14.450 consulten (181 duizend uur) in 2002. Deze zorg werd in 2002 verleend in acht academische klinisch genetische centra door in totaal 73 klinisch genetici, 32 klinische genetici in opleiding, 16 genetisch consulenten en 17 genetisch consulenten in opleiding. Daarnaast waren nog 17 arts-assistenten-niet-in-opleiding betrokken bij het verlenen van de zorg.
Een klinisch geneticus is een medisch specialist die onderzoek doet naar aangeboren en/of erfelijke afwijkingen en patiënten adviseert die daar een verhoogd risico op lopen. Een genetisch consulent heeft een HBO-opleiding en geeft ook voorlichting en advies over erfelijke aandoeningen. Zij zijn vooral gespecialiseerd in de voorlichting over erfelijke vormen van kanker.
Op dit moment worden per jaar 8 klinische genetici en 8 genetisch consulenten opgeleid. Om de zorg in de nabije toekomst te kunnen blijven garanderen is er een jaarlijkse instroom van 19 klinische genetici en genetische consultenten nodig - dit geeft de nodige groei van 10 procent per jaar.
Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar de arbeidsmarkt voor klinisch genetici in opdracht van Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).