Publicatie

Publicatie datum

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt.

Sinnige, J., Lettow, B. van, Wouters, M., Swinkels, I. Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners kan voor een actueel en eenduidig beeld van de patiënt zorgen. En draagt daarmee bij aan de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Zowel huisartsen als medisch specialisten zien in dat er technische mogelijkheden zijn die positief kunnen bijdragen aan een gedeeld beeld over patiënten. Te denken valt aan informatie-uitwisseling tussen zorgverleners met behulp van standaarden tot het werken in een gedeeld Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Echter, verbetering is nodig als het gaat om ICT-systemeni die de informatie-uitwisseling ondersteunen. Zo vindt de meerderheid van de medisch specialisten dat de systemen onvoldoende beschikbaar zijn of niet naar behoren werken. De huidige ICT-systemen zorgen volgens de helft van de medisch specialisten en bijna een derde van de huisartsen dan ook nog niet tot een gedeeld beeld van de patiënt door zorgverleners.