Publicatie

‘Australische medische schapenvacht’ ter preventie van decubitus: meta-analyse met individuele patiëntendata toont effectiviteit.

Mistiaen, P., Jolley, D.J., McGowan, S., Hickey, M.B., Spreeuwenberg, P., Francke, A.L. ‘Australische medische schapenvacht’ ter preventie van decubitus: meta-analyse met individuele patiëntendata toont effectiviteit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2011, 155(18), p. A 3034.
Lees online
Doel: De effectiviteit onderzoeken van de ‘Australische medische schapenvacht’ (AMS) als preventie voor stuitdecubitus op basis van de gecombineerde data uit 3 eerder gepubliceerde trials. Opzet Meta-analyse van gerandomiseerde klinische trials (RCT’s). Methode: De effectiviteit van deze speciaal bewerkte schapenvacht van het merinoschaap werd onderzocht in 3 RCT’s: 2 bij Australische ziekenhuispatiënten en 1 bij Nederlandse verpleeghuispatiënten. In alle 3 de trials waren de patiënten gerandomiseerd in 2 groepen: een controlegroep, die de gebruikelijke zorg ontving en een interventiegroep die naast de gebruikelijke zorg minimaal 1 AMS onder de stuit gelegd kreeg in bed. De totale gecombineerde onderzoekspopulatie bestond uit 1281 patiënten van 11 instellingen met 45 verpleegafdelingen. De data van de 3 trials werden op 2 manieren gecombineerd en geanalyseerd: (a) met conventionele meta-analyse op basis van de gepubliceerde effectgrootten en (b) met multilevel logistische-regressieanalyse van de gecombineerde individuele patiëntendata zowel voor elke trial afzonderlijk, als voor de gecombineerde dataset. De primaire uitkomstmaat was de incidentie van stuitdecubitus. Resultaten: De incidentie van stuitdecubitus was 12,2% in de controlegroep versus 5,4% in de interventiegroep. De oddsratio bedroeg 0,37 (95%-BI: 0,17-0,77) in de conventionele meta-analyse en 0,35 (95%-BI: 0,23-0,55) in de multilevel logistische-regressieanalyse met de gecombineerde individuele patiëntendata. Conclusie: De beide analysemethoden bevestigen dat de AMS effectief is om stuitdecubitus te voorkomen. Het betrouwbaarheidsinterval in de multilevel logistische- regressieanalyse met individuele patiëntendata was bijna 50% kleiner dan in de conventionele meta-analyse en gaf een betrouwbaarder beeld van het werkelijk effect. (aut. ref.)