Publicatie

Publicatie datum

Behandelingen fysiotherapie gestabiliseerd: veel oefentherapeuten C/M blijven in de min.

Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C., Bakker, D. de. Behandelingen fysiotherapie gestabiliseerd: veel oefentherapeuten C/M blijven in de min. Beweegreden: 2006, 2(2), 14-15
De daling in het aantal fysiotherapeutische behandelingen van 2004 heeft zich in 2005 voortgezet. De situatie is gestabiliseerd, hoewel er opnieuw variatie tussen praktijken wordt gevonden. Wel worden patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie door fysiotherapeuten vaker als lijstpatiënt aangeduid. Het totale aantal behandelingen aan deze patiënten is echter niet veranderd. Evenals in 2004 is er ook bij oefentherapie C/M variatie tussen de praktijken in de mate waarin het totale aantal behandelingen veranderd is. Bij de meerderheid van de praktijken is het aantal behandelingen in 2005 ten opzichte van 2004 afgenomen. Daarnaast zijn er bij oefentherapie C/M, in tegenstelling tot fysiotherapie, in 2005 gemiddeld minder patiënten behandeld. Verder blijkt bij deze beroepsgroep dat het aantal behandelingen aan lijstpatiënten is toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door een toename in het aantal lijstpatiënten en niet door een toename in het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt. Overigens blijft het aandeel lijstpatiënten in de praktijk voor C/M gering. Binnemkort zal met LiPZ-gegevens onderzocht worden wat de effecten van de directe toegang fysiotherapie op de vraag naar fysiotherapie en oefentherapie C/M zijn.
Gegevensverzameling