Publicatie

Publicatie datum

Behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder patiënten en huisartsen.

Houtum, L. van, Heijmans, M., Rijken, M. Behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder patiënten en huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2010. 59 p.
Download de PDF
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is van plan een Diabeteskenniswijzer te ontwikkelen. Met de Diabeteskenniswijzer wil de DVN de voorlichting en educatie over zelfzorg en zelfmanagement door diabetespatiënten ondersteunen. Voordat de Diabeteskenniswijzer daadwerkelijk kan worden ontwikkeld, is het belangrijk om te weten of er behoefte is aan een dergelijk informatieplatform. Daarom heeft het NIVEL met subsidie van DVN een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder toekomstige gebruikers.