Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming artsen-microbioloog 2006-2016/2021.

Hansen, J., Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Behoefteraming artsen-microbioloog 2006-2016/2021. Utrecht: NIVEL, 2007. 66 p.
Download de PDF
Het aantal artsen-microbioloog is de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid en lijkt nog verder te zullen toenemen. Het NIVEL werkte een aantal scenario’s uit voor de toekomst.

Toenemende resistentie van ziekteverwekkers tegen medicijnen en de kans op wereldwijde epidemieën, lijken te leiden tot een toenemende vraag naar medische microbiologie. Bovendien reizen Nederlanders tegenwoordig meer en verder, waardoor meer mensen met tropische ziekten thuiskomen en daarop moeten worden onderzocht. De arts-microbioloog heeft daardoor nu meer werk dan tien jaar geleden.

Ondersteunen
Artsen-microbioloog zijn medisch specialisten die zowel binnen als buiten hun eigen gezondheidszorginstelling artsen en andere hulpverleners ondersteunen. Ze verrichten diagnostisch onderzoek, doen intercollegiale consulten en wetenschappelijk onderzoek, ze bewaken de ziekenhuishygiëne en zijn verantwoordelijk voor het management van laboratoria.

Opleidingscapaciteit
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) bepaalde wat de optimale opleidingscapaciteit is voor de komende vijf tot tien jaar, zodat in de periode van 2016 tot 2021 vraag en aanbod van artsen-microbioloog in evenwicht zal zijn. De onderzoekers vergeleken de ontwikkelingen in het vakgebied met de situatie in 1998.

Scenario’s
Voor de schatting van het benodigde aantal artsen-microbioloog in de toekomst is een aantal scenario’s uitgewerkt. Eén van deze scenario’s gaat ervan uit dat de zorgvraag nog verder toeneemt en dat er nu al een tekort aan artsen-microbioloog is van 11%. Daarbij willen artsen-microbioloog ook niet allemaal meer fulltime werken, waardoor nog meer artsen in de opleiding moeten instromen. Gemiddeld zijn door de groeiende behoefte om in deeltijd te werken per jaar ongeveer zes opleidingsplaatsen extra nodig.

Uitbreiding
Momenteel zijn in Nederland 190 artsen-microbioloog werkzaam (173 fte). Vijfendertig procent is vrouw. In de afgelopen jaren zijn nieuw opgeleide artsen-microbioloog gemakkelijk opgenomen in de beroepsgroep. Er is op dit moment dan ook geen overschot. Het aantal vacatures suggereert dat er eerder ruimte is voor uitbreiding.