Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming neurologen 2004-2015.

Vugts, C.J., Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Behoefteraming neurologen 2004-2015. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download de PDF
Het NIVEL heeft de in 1997 uitgevoerde behoefteraming voor neurologen bijgesteld met behulp van de nieuwste gegevens voor de zorgvraag en het zorgaanbod.
De uitkomst van deze ramingen is een aantal scenario's, die uiteenlopen van een jaarlijkse instroom van 21 tot 92 personen die nodig zijn om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Het is aan de daartoe bevoegde gremia om een keuze te maken uit de verschillende scenario's.
Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVVN).