Publicatie

Publicatie datum

Bekostiging van de huisartsenzorg: eindrapportage.

Dijk, C.E. van, Verheij, R.A., Hoogen, H. van den, Bakker, D.H. de. Bekostiging van de huisartsenzorg: eindrapportage. Utrecht: NIVEL, 2009. 51 p.
Download de PDF
De Nederlander bezocht in 2007 vaker de huisarts. Door de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet lijken vooral voormalig particulier verzekerden vaker naar de huisarts te zijn gegaan dan voormalig ziekenfondsverzekerden.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 is ook de financiering van de huisartsenzorg veranderd. Deze is vastgelegd in het zogenoemde Vogelaarakkoord en bestaat uit een vergoeding voor inschrijving bij een huisarts, en een vergoeding voor consulten en verrichtingen. In het eerste jaar na invoering van de nieuwe systematiek declareerden huisartsen meer verrichtingen dan verwacht, terwijl patiënten niet vaker de huisarts bezochten dan voorheen. Huisartsen gingen kennelijk anders declareren en brachten bijvoorbeeld ook – conform de nieuwe regeling – de lange consulten dubbel in rekening.

Meer consulten
In het tweede jaar na de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet stijgt het aantal declaraties nog steeds, maar nu door een hogere consultfrequentie, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is gesubsidieerd door het ministerie van VWS. De huisarts zag zijn patiënten gemiddeld vaker dan voorheen. Dit wordt voor een deel verklaard doordat voormalig particulier verzekerden vaker de huisarts hebben bezocht. Voor 2006 kregen zij daarvoor een rekening gepresenteerd, sinds 2006 is de huisartsenzorg voor hen opgenomen in het basispakket.

Betere zorg
“De drempel om de huisarts te raadplegen is kennelijk lager geworden. De huisarts heeft meer tijd voor zijn patiënten, ze kunnen vaker komen en er zijn meer lange consulten. De consultduur was in Nederland aan de korte kant en sluit nu meer aan bij die in de ons omringende landen”, stelt NIVEL-afdelingshoofd Dinny de Bakker. “Je kunt dus voorzichtig concluderen dat de nieuwe zorgverzekeringswet op dit punt heeft geleid tot beter toegankelijke zorg.”

LINH
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH telt 89 geautomatiseerde huisartspraktijken met bijna 340.000 ingeschreven patiënten. LINH gebruikt gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deze praktijken over aandoeningen, verrichtingen, geneesmiddel-voorschriften en verwijzingen.
Gegevensverzameling