Publicatie

Publicatie datum

Bereidheid om bij te betalen voor een ziekenhuis naar keuze ligt laag.

Potappel, A., Victoor, A., Curfs, E., Jong, J. de. Bereidheid om bij te betalen voor een ziekenhuis naar keuze ligt laag. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
Zorgverzekeraars hebben een rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. Van hen wordt daarom verwacht dat zij selectief zorgaanbieders contracteren. Verzekeraars kunnen verzekerden laten bijbetalen als zij gebruikmaken van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
De meerderheid van de verzekerden wil liever niet dat hun zorgverzekeraar alleen bepaalde ziekenhuizen contracteert, en men is niet bereid om bij te betalen om te kunnen kiezen voor een ziekenhuis naar keuze.
Vooral mannen, verzekerden van 40 jaar en ouder en laag opgeleiden zijn minder vaak bereid om bij te betalen.
Om kennis over selectief contracteren onder verzekerden te vergroten, zouden verzekeraars hun verzekerden meer uitleg kunnen geven over selectief contracteren; wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen ervan voor hen? Meer kennis kan verzekerden behoeden voor onaangename financiële verrassingen.
Gegevensverzameling