Publicatie

Publicatie datum

Beroepsorganistaties voor verpleegkundigen en verzorgendenen vakbonden: verwachtingen en ervaringen: deelrapportage Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, februari 2006.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Lamers, M., Kruif, A. de. Beroepsorganistaties voor verpleegkundigen en verzorgendenen vakbonden: verwachtingen en ervaringen: deelrapportage Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, februari 2006. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Negenendertig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden is momenteel lid van een speciale beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden of een vakbond. Zij willen met het lidmaatschap de stem van de beroepsgroep beter laten horen en bijdragen tot verbetering van de beroepsuitoefening. Het zijn vooral de 45-plussers en degenen zonder kinderen, met een grotere aanstelling die zich organiseren. De meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden is momenteel dus niet aangesloten bij een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden of vakbond. Een diversiteit aan redenen hebben zij hiervoor, variërend van ‘te duur’ en het nut er niet van inzien tot onbekendheid en niet de moeite nemen zich erin te verdiepen. Vooral jongeren en degenen die net het werkveld betreden overwegen een lidmaatschap, vooral voor de mogelijkheden die dat biedt tot bijblijven in het vak en vakkennis opdoen. Deze deelrapportage toont de cijfers waar deze conclusies op zijn gebaseerd.(aut. ref.)
Gegevensverzameling