Publicatie

Publicatie datum

Beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in stedelijke achterstandsgebieden: eerste meting.

Verheij, R.A., Bakker, D.H. de. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in stedelijke achterstandsgebieden: eerste meting. Utrecht: NIVEL, 1998. 27 p.
Download de PDF
Sinds medio 1996 ontvangen huisartsen voor ziekenfondsverzekerde inwoners van zogenaamde stedelijke achterstandsgebieden een toeslag op het abonnementstarief. Met deze financiële ondersteuning zou de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden verbeterd kunnen worden. Dit rapport gaat in op de huidige situatie met betrekking tot beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in stedelijke achterstandsgebieden. Het gaat om een eerste meting. Ontwikkelingen in de tijd kunnen pas zichtbaar gemaakt worden bij een herhaling van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging.