Publicatie

Publicatie datum

Bewegen, natuur en gezondheid: wat doet de huisarts ermee?

Maas, J., Verheij, R. Bewegen, natuur en gezondheid: wat doet de huisarts ermee? Utrecht: NIVEL, 2006. 24 p.
Download de PDF
In eenvijfde van de huisartsconsulten komt bewegen ter sprake, maar zelden of nooit geven huisartsen het advies om te gaan bewegen of sporten in de natuur.

Dit blijkt uit NIVEL onderzoek, gesubsidieerd door Staatsbosbeheer. “Dat huisartsen patiënten niet vaker de natuur in sturen is jammer,” vindt NIVEL-onderzoeker Robert Verheij, “want er zijn sterke aanwijzingen dat bewegen in een groene buiten-omgeving gezonder is dan bewegen in de sportschool, of buiten sporten in de stad.”

Uit het rapport “Natuur en gezondheid, invloed van natuur op sociaal, lichamelijk en psychisch welbevinden” van de Gezondheidsraad en de RMNO uit 2004, blijkt dat er met name wetenschappelijke kennis is over de invloed van natuur op het herstel van stress.
Met name voor stressgerelateerde klachten zouden huisartsen dan ook kunnen adviseren om te gaan bewegen in een natuurlijke omgeving. Bewegen komt tijdens consulten waarin stressgerelateerde klachten worden besproken echter nog niet vaak aan de orde.

Voor dit onderzoek zijn 2784 video-opnames van huisartsconsulten geanalyseerd, in 564 opnames kwamen bewegen, houding of sporten ter sprake. Hiervan zijn 100 video-opnames bekeken om na te gaan in hoeverre huisartsen adviseren om te gaan bewegen in een groene omgeving. De video-opnames zijn gemaakt in 2001 in het kader van de Tweede nationale Studie naar Ziekten en verrichtingen in Huisartsenpraktijk (NS2)
Gegevensverzameling