Publicatie

Publicatie datum

Bewonerspanel verpleeghuizen: een haalbaarheidsstudie aan de hand van een

Veer, A. de, Kerkstra, A. Bewonerspanel verpleeghuizen: een haalbaarheidsstudie aan de hand van een Utrecht: NIVEL, 1998. 110 p.
Download de PDF
Het betrekken van de mening van gebruikers van zorg bij het beleid staat in de belangstelling bij beleidsmakers en hulpverleners. Het in het leven roepen van een panel van gebruikers biedt de mogelijkheid om regelmatig en op een efficiënte manier meningen en ervaringen te peilen. Ook in de verpleeghuiszorgsector bestaat behoefte aan feedback van bewoners in verpleeghuizen. Dit rapport beschrijft de haalbaarheid van een panel van verpleeghuisbewoners. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht door één keer 'proef te draaien' met twee soorten panels. Een panel bestond uit de leden van cliëntenraden van verpleeghuizen en één panel bestond uit een aselecte steekproef van bewoners. De panelleden werden bevraagd over de privacy in het verpleeghuis. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de haalbaarheid van een bewonerspanel verpleeghuizen. In het tweede deel staat het oordeel van de bewoners over de privacy centraal.