Publicatie

Publicatie datum

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg: een inventariserend onderzoek.

Speet, M., Groenewegen, P.P., Hingstman, L. Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg: een inventariserend onderzoek. Utrecht: NIVEL, 2002. 60 p.
Download de PDF
In opdracht van de VVAA heeft het NIVEL een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg. Het rapport bevat een overzicht van het nascholingsaanbod op het gebied van management voor huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen en dierenartsen.