Publicatie

Publicatie datum

Bijlage bij jaarrapport 2018: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Meijer, W., Verberne, L., Weesie, Y., Nielen, M., Hek, K. Bijlage bij jaarrapport 2018: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2020. 30 p.
Download de PDF
Deze bijlage geeft de cijfermatige onderbouwing die hoort bij het jaarrapport 'Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorg-door-de-huisarts-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn-jaarcijfers-2018-en).

Het bijbehorende rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de personen die de huisarts bezoeken, de in de praktijk gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg aan deze personen.