Publicatie

Publicatie datum

Borging van innovatieve projecten in de zorg: een evaluatie van kleinschalige dementie projecten na één jaar.

Lubberding, S., Beek, A.P.A. van, Groenewegen, P. Borging van innovatieve projecten in de zorg: een evaluatie van kleinschalige dementie projecten na één jaar. www.nivel.nl: NIVEL, 2011.
Download de PDF
In 2008 heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiële steun gegeven aan zeventien kleinschalige projecten van zorginstellingen die als doel hadden meer ruimte en aandacht te creëren voor bewoners met dementie. In 2009 zijn deze projecten geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de projecten goed zijn verlopen en dat de werktevredenheid van medewerkers is verbeterd. Deze korte rapportage beschrijft een vervolgmeting die is gehouden in 2010. Hierbij is nagegaan of de projecten zijn voortgezet nadat de financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is beëindigd, welke randvoorwwaarden van belang zijn voor een goede vorrtzetting van de projecten en welke uitkosmten kunnen worden vastgesteld voor bewoners en medewerkers.