Publicatie

Publicatie datum

Botsingen in de spreekkamer: publiek en artsen oordelen over vraaggestuurde inrichting van de zorg.

Delnoij, D.M.J., Rooijen, A.P.N. van, Wigersma, L., Groenewegen, P.P. Botsingen in de spreekkamer: publiek en artsen oordelen over vraaggestuurde inrichting van de zorg. Medisch Contact: 2003, 58(11), 419-422
Lees online
Onder het publiek overheerst de opvatting dat de inrichting van de zorg moet worden gekenmerkt door aandacht voor keuzevrijheid en keuze-informatie; kortom: meer marktwerking. Onder artsen overheerst het streven naar goed hulpverlenerschap, zoals dat voor een deel gecodificeerd is in wetgeving. Onvoldoende mondigheid van patiënten wordt door bijna tweederde van het publiek genoemd als een belangrijke belemmering voor goede zorg; artsen vinden dat dit geen rol speelt. De meerderheid van het publiek vindt dat goede zorg wordt belemmerd doordat patiënten te weinig informatie hebben om hun keus op te baseren. Artsen vinden dat veel minder. Het is tijd voor diepgaand overleg tussen artsen- en patiëntenorganisaties om deze verschillen te analyseren en zo mogelijk op te lossen. Tijdens de medische opleiding en tijdens de beroepsuitoefening moet structureel aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van onderhandelings- en communicatievaardigheden. (aut. ref.)