Publicatie

Publicatie datum

Casestudies in vijf gemeentes naar de rol van de jeugd-GGZ na de Jeugdwet.

Fermin, A., Zwaan, J. van der, Dale, D. van, Mathijssen , J., Friele, R.D. Casestudies in vijf gemeentes naar de rol van de jeugd-GGZ na de Jeugdwet.: , 2019. p. 34-121.Bijlage in: Friele, R.D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., Zwaan, J. van der. De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. Utrecht: Nivel, Nederlands Jeugdinstituut.
Download de PDF
Voor deze deelstudie zijn casestudies uitgevoerd in vijf gemeentes: Capelle aan den IJssel, Huizen, Steenwijkerland, Tilburg en Utrecht. Voor elke gemeente zijn relevante documenten bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd, zowel binnen de gemeente als met vertegenwoordigers van jeugd-hulporganisaties, en met name jeugd-GGZ organisaties.

Het overall beeld dat uit deze casestudies naar voren komt is dat er veel verschillen zijn tussen de manier waarop gemeentes hun rol met betrekking tot jeugdhulp invullen. De verschillen die we zien tussen de vijf door ons bestudeerde gemeentes suggereren dat die verschillen in de praktijk tussen de vele gemeentes in Nederland nog groter zullen zijn. Alle vijf de onderzochte gemeentes zijn na de transitie van de jeugdzorg, waarbij het accent lag op continuïteit van het zorgaanbod, momenteel de transformatie aan het vormgeven en uitvoeren.